LIST NHẠC CHO ĐIỂM 10

Cậu có mệt mỏi với âm thanh xô bồ của cuộc sống? Cậu mệt mỏi với những thét gào của xe cộ, những vang vọng của lời nói và những sáo rỗng của ngôn từ? Hay chỉ đơn giản là cậu không thể tập trung khi có những âm thanh đó ở bên cạnh? Vậy [...]