CHÚNG MÌNH “HỢP CẠ” ĐẾN ĐÂU?

Chà, có vẻ như các bạn vẫn chưa thân nhau lắm nhỉ? Trong những tình huống đặc biệt, các bạn vẫn có những ý kiến khác nhau, có lẽ điều đó đã khiến các bạn khó hiểu nhau hơn chăng? Nhưng cũng không cần phải lo lắng đâu, vì trong những chuyến đi sau, bạn … More CHÚNG MÌNH “HỢP CẠ” ĐẾN ĐÂU?